Øvrige turismeprojekter

Der findes en række projekter, som SydkystDanmark driver eller som Faxe Kommune på anden måde deltager i.

Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark

Faxe Kommune deltager i Dansk Kyst og Naturturisme-projektet om cykelknudepunktsindsatsen, som bl.a. kortlægger infrastrukturen for cykelturismen, arbejder med formidling og synlighed mv. 

Udviklingsplan for Sjælland og øerne

Faxe Kommune har deltaget i udviklingen af en langsigtet og ambitiøs plan for udvikling af turismeerhvervet i samspil med Dansk Kyst og Naturturisme.

SydkystDanmarks projekter

SydkystDanmark udvikler og driver flere projekter med forskellige fokus, som er af stor interesse for turismeerhvervsdrivende i Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommune.