En fokuseret turismeindsats

Turisme er allerede en styrkeposition for Faxe Kommune, og skaffer mange arbejdspladser og aktiviteter til området. Netop derfor er der potentiale for vækst i branchen. For at udfolde dette har Faxe Kommune, i årene 2022-2025, afsat i alt 1 mio. kroner årligt til udvikling af det lokale turismeerhverv. Udmøntningen af pengene sker i regi af Business Faxe i en enhed ved navn Turisme Faxe.

Vores indsatser i 2022

Destinationsudvikling ved Destination Gisselfeld.

Vi arbejder med destinationsudvikling af Destination Gisselfeld. Det er et betalt partnerskab, hvis aktiviteter koordineres af Turisme Faxe.

Vidensbank

Vi udvikler og indkøber rapporter specifikt om turismen i Faxe kommune. Og så formidler vi selvfølgelig også How to-guidelines, der letter dit arbejde.

Samarbejde med Sydsjælland & Møn

Vi samarbejder med Sydsjællad & Møn om markedsføringen af vores område til både danske og internationale turister.

Destinationsudvikling, Faxe Ladeplads

Vi arbejder med identifikation af detailhandlens behov i Faxe Ladeplads for at sikre en levende bymidte i Faxe Ladeplads.

Turismenetværk

Vi holder årligt to møder i vores turismenetværk, som du kan læse mere om her.

Styregruppen

Turisme Faxe udgøres af en styregruppen med medlemmer fra erhvervslivet. Derved sikrer vi at Turisme Faxe forbliver en erhvervsrelevant indsats.

Andre turismeprojekter

Turisme Faxe er ikke de eneste der arbejder med turismen i Faxe kommune. Sydsjælland & Møn har også stort fokus på vores område, ligesom organisationen Faxe Kommune ligeledes prioriterer turisme. Vi tilstræber en god dialog og et godt samarbejde på tværs. Her kan du læse et udvalg af de indsatser forskellige aktører arbejder på.