Styregruppen

Gregers Münter

Forretningsudviklinger ved Rønnede Kro og Frederiksminde

Gregers er forretningsudvikler ved restauranterne Frederiksminde og Rønnede Kro. Derudover sidder Gregers i bestyrelsen hos SydkystDanmark og i bestyrelsen hos Business Faxe. Han hjælper til at Turisme Faxe skaber synergier med både SydkystDanmark og Business Faxe. 

Ilse Sørensen

Konstitueret museumsdirektør

Ilse er en aktiv kvinde, der i øjeblikket er konstitueret museumsdirektør ved Østsjællands Museum som huser både Geomuseum Faxe, Kulturmuseum Øst, Koldkrigsmuseum Stevnsfortet og Stevns Klint. Ilse har således også indsigt i, hvad der rør sig i Stevns Kommune ift. turismen.

 
Ida Roed

Kommerciel direktør ved Camp Adventure

Ida er kommerciel direktør for Camp Adventure, og sørger med andre ord for at attraktionen vedbliver med at være et fyrtårn for vores område. Ida er kontinuerligt i tæt kontakt med mange private erhvervsaktører og har fingeren på pulsen ift. udviklingsbehov.

Ivan Reedtz-Thott

Ejer af Feddet Strand Resort

Ivan ejer Feddet, og således også Feddet Strand Resort. Han er derudover også meget aktiv i SydkystDanmark hvor han sidder i Advisory Board og hjælper til at vi holder fælles fokus.

Jesper Mathiesen

Ejer af Camp Adventure

Jesper er manden, som ejer Camp Adventure. Som erhvervsdrivende bidrager Jesper med et kommercielt blik på alle vores foretagender. Jesper er særligt aktivt ift. vores indsatser omkring Destination Gisselfeld.

Jens Risom

Godsforvalter ved Gisselfeld Kloster

Jens er godsforvalter ved Gisselfeld Kloster, og har netop afholdt 40 års jubilæum på dette smukke sted. Jens har en historisk indsigt i udviklingen af vores område, og er særligt aktiv ift. udviklingen af Destination Gisselfeld.

 
Tomas Legarth

 Erhvervsdirektør ved Business Faxe

Tomas har mange jern i ilden og er personen man går til, når det drejer sig om erhvervsservice og erhvervspolitik i Faxe Kommune. Tomas er erhvervsdirektøren ved Business Faxe, som huser Turisme Faxe.

Ane Dolward

Projektleder af Turisme Faxe

Ane er den stakkel, som bosses rundt med af alle de ovenstående. Hun er en hårdtarbejdende type, som altid leverer 186% og aldrig brokker sig. Det er Ane som er ansvarlig for Turisme Faxe, herunder også denne hjemmeside.