De Levende Bymidter St. Heddinge og Faxe Ladeplads

I samråd med Stevns Erhverv har Turisme Faxe indsendt en projektansøgning for at få midler til at skabe en mere levende bymidte i Faxe Ladeplads. Projektet har opnået tilskud fra Landdistriskspuljen på 225.000kr. Stevns Erhverv er projektansøger, mens Turisme Faxe (i regi af Business Faxe) er samarbejdspartner.

De Levende Bymidter i St. Heddinge og Faxe Ladeplads

Projektet 'De Levende Bymidter i St. Heddinge og Faxe Ladeplads' er et et årigt projekt, hvis formål er et tiltrække borgere, erhvervsliv og turister i Stevns og Faxe Kommune.  Via en ekstern konsulent og med borgerinddragelse udvikler vi en visionsplan med idekatalog til de enkelte byer.  

Visionsplanen der udvikles vil være en fem årig plan, der skal udmøntes i en række aktiviteter som lokale er tovholdere på. Disse aktiviteter kan være
  • Udnyttelse af områder i byen til udvikling af rekreative rum på torv, grønne områder, baggårde etc.
  • Udvikling af arrangementer og events
  • Gøre butikker og foreninger mere synlige i gadebilledet.

Formålet med projektet for Faxe Ladeplads er at skabe en fem årig vision og tilknyttet handlingsplan, afholde tilhørende workshops og realisere 3-4 nye aktiviteter i Faxe Ladeplads drevet af lokale borgere og virksomheder.

Projektet ledes af Stevns Erhverv og Turisme Faxe under Business Faxe