De Levende Bymidter St. Heddinge og Faxe Ladeplads

I samråd med Stevns Erhverv har Turisme Faxe indsendt en projektansøgning for at få midler til at skabe en mere levende bymidte i Faxe Ladeplads. Projektet har opnået tilskud fra Landdistriskspuljen på 225.000kr. Stevns Erhverv er projektansøger, mens Turisme Faxe (i regi af Business Faxe) er samarbejdspartner. 

Projektet starter august 2023 og løber et år frem.

De Levende Bymidter i St. Heddinge og Faxe Ladeplads

Projektet 'De Levende Bymidter i St. Heddinge og Faxe Ladeplads' er et et årigt projekt, hvis formål er et tiltrække borgere, erhvervsliv og turister i Stevns og Faxe Kommune.  Konkret i Faxe Kommune indsatsen dækker over 4 indsatser der afvikles sideløbende i Faxe Ladeplads:

Analyse: Udvikling af en mini-foranalyse på baggrund af eksisterende data samt interviews med repræsentanter fra erhvervslivet og foreningslivet i Faxe Ladeplads. Analysen skal danne udgangspunkt for det videre arbejde med udvikling af aktiviteter og events i Faxe Ladeplads.

Dialog: Dialogmøder med lokale foreninger om at lave nye og styrke eksisterende aktiviteter i byerne for at skabe mere liv. Der udarbejdes et antal business cases for at understøtte aktiviteterne i Faxe Ladeplads. 

Workshops: Detailhandelsworkshops med opfølgende møder hos detailhandlen. Detailhandelsvirksomhederne tilbydes deltagelse i workshops med fokus på samarbejde på tværs af butikker og tiltrækning af kunder og gæster til byen.

Events: I samarbejde med en uddannelsesinsititution tilbydes der indsigt i hvordan events professionelt planlægges og afvikles. Output bliver et eventværktøj som kan brugs fremadrettet til foreninger og virksomheder. 

Projektet ledes af Stevns Erhverv og Turisme Faxe under Business Faxe